صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

یولدوز جریده سی

|
|
۰۴
اسد
۱۳۹۲

alt  

تورلی دورلرده یولدوزنینگ بیرینچی بیتی (بولوت)

alt            

یازوچی و ژورنالیست مرحوم محمد امین اوچقون 

"یولدوز" جریده سی نینگ بیرینچی مسئول مدیری 

                                                  

یازوچی: عبدالله تاشقین 

   

« یـــــولــــدوز »-

 

افغانستان تاریخی بوییچه اوزبیک تیلیده بیرینچی جریده

 

قچان و قنداق یوزه گه کیلدی؟

 

 

   اوزاق- اوزاق مدتلردن کیین، 1978 ییل کوتیلمه گن بیرحالتده، افغانستان اوزبیکلری آسمانیده « یولدوز» گزیته سی نور ساچدی.

 

یولدوز 1965 ییلدن باشلب یولگه قوییلگن کورش و مبارزه لر نتیجه سی ایدی. اوشه ییلی اوزبیک فرزند لری - شهید محمد طاهر بدخشی

 

و شهید شهرالله شهپر بیلن شرعی جوزجانی تشبثی آرقه لی افغانستان خلق دموکراتیک جمعیتی مرامنامه سیده قوییده گی پاراگراف

 

کیریتیلگن ایدی:  

     

"1تعمیم و اجرای تعلیمات اجباری همگانی و مجانی ابتدائی به زبان مادریفرزندان کشوردرسرتاسرمملکت بعد ازسن هفت سالگی (پسر و

 

دختر) بدون تبعیض......"  (مرام دموکراتیک خلق. چهارم: امور کلتوری)  

 

 اوشه ییلی (1343هـ ش ییل)، "خلق" هفته لیگی نینگ 3 و 4 سانلریده، اولرنینگ جدی سعی و حرکتلری نتیجه سیده مرامنامه ده گی

 

مذکور پاراگراف نی عملگه آشیریش یولیده بیرینچی قدم صفتیده، شرعی جوزجانی نینگ ایککی پرچه اوزبیکچه شعری "ینگی ییل" و

 

"ینگی زمان ترانه سی" عنوانلری آستیده و اندخویلیک تورکمن شاعری "هوراز" نینگ بیر پرچه تورکمنچه شعری نشر قیلیندی. بو

 

افغانستان مطبوعاتی تاریخیده بیرینچی مرته نشر یوزی نی کورکن تورکی شعرلر ایدی.

 

   تعجب و تأثر جایی شونده ایدی که کابل دارالفنونیده اوزبیک و تورکمن باله لری آنه تیل لریده گی اوشبو شعرلرنی اوقیشده قینه لگن

 

و ایریم لری اوقی- آلمگن ایکنلر. البته بو عصرلر آشه دوام ایتیب کیلگن تورکی خلقلرگه قرشی یوریتیلگن تبعیض و ملی ستم گه اساسلنگن

 

سیاست نینگ نتیجه سی ایدی.

 

  اوندن کیین شهید شهپر و شرعی جوزجانی تامانیدن تورکی خلقلر نینگ تیل و ملی کلتوری مسئله سینی سیاسی جهت دن دفاع قیلیش

 

ضرورلیگی اورته گه قوییلدی و انچه مدت کورش و مناظره لردن کیین، 1347 ییل "پرچم" هفته لیگی نینگ 7، 8، 9 سانلریده اوزبیک و

 

تورکمن تیللری و مدنی حقوقینی سیاسی جهتدن حمایه سیگه قره تیلگن شرعی جوزجانی نینگ اوچ ته مقاله سی نشردن چیقدی. بیرینچی

 

سی"فرهنگ خلقهای اوزبیک و ترکمن، بخش جدایی ناپذیر فرهنگ ملی افغانستان است"، ایککینچی سی "نگاهی به زبان و ادبیات خلقهای

 

اوزبیک و تورکمن" عنوانلری آستیده یازیلگن  و اوچینچی سی اولرنینگ فولکلوری و آغزه کی ادبیاتی حقیده ایدی. بو ایسه افغانستان

 

تاریخیده تورکی خلقلرنینگ فرهنگی حقوقینی حمایه قیلیش بوییچه رسمی مطبوعاتده نشر قیلینگن بیرنچی سیاسی اعتراض مقاله لری ایدی.

 

   بیرینچی مقاله ده جمله دن قوییده گیدیک دیییله دی:

 

     "چه وضعی رقتبارتر ازین میتواند باشد که اکنون اکثریت روشنفکران اوزبیک و تورکمن نمیتوانند به زبان مادری خویش بخوانند و

 

بنویسند وامکانات تحصیل به زبان مادری خویش را داشته باشند؟!... " 

 

  "درطی دهها سالی که  از استقلال افغانستان می گذرد، نه تنها کوچکترین توجهی به احیای فرهنگ ملی این خلقها صورت نگرفته و به

 

وجود آن اعتراف نشده، بلکه برعکس مرتجعینی هم وجودداشته اند که موجودیت فرهنگ آنان را غیر قابل تحمل تلقی نموده اند وحتا

 

بیشرمانه به امحای مظاهر و بقایای آن اقدام کرده اند.  تاکنون نیز هستند کوته نظران تنک مایه ای که این دو  خلق نجیب ووطنپرست را

 

فاقد تاریخ و فرهنگ میدانند و درتحت تاثیر جهان بینی پوسیده و اندیشه های گمراه کنندۀ خویش معتقداند که باید بقایای اینگونه فرهنگها

 

ازبین برده شود".

 

 مقاله لر برچه علم اهلی و اوزبیک ضیالیری تاماندن شور و هیجان بیلن کوتیب آلینیب، صمیمیت و حرارت بیلن قوللندی. حتی قیزیل آیاق

 

خلیفه سی مخدوم .... و کتته تاجر "کتان گرگ نشان" فابریکه سی نینگ ایگه سی رحمتلی شهاب الدین یسوی تورلی یوللردن اوز

 

ممنونیتلرینی اظهار ایتدیلر.  اوندن کیین ایریم سیاسی جریده لرده بعضا اوزبیک و تورکمن تیللریده شعرلر چیقیب توردی.

 

   شو کبی دواملی کورش نتیجه سیده، 7 ثور اوزگریشیدن کیین، مرامنامه ده گی پاراگراف نی عملگه آشیریش مقصدیده اوشه زمان عدلیه

 

وزیرلیگی نینگ متصدی سی بولگن استاد شرعی جوزجانی تشبثی دوام ایتدی و رهبریت دستوری بیلن، او تسوید قیلگن تورتینچی رقملی

 

فرمان، افغانستان دموکراتیک جمهوریتی نینگ وزیرلر شوراسی تاماندن تصویبدن اوتیب، رسما عاموی اخبارات واسطه لریده اعلان

 

قیلیندی و اونگه بناأ افغانستان تورکی خلقلری بیلن بیرگه بلوچ خلقی اوز ملی فرهنگی حقوقلریگه ایگه بولیب، آنه تیل لریده تعلیم آلیش و

 

تربیه کوریش امکانیگه ایگه بولدیلر.

 

   فرمانگه موافق استاد جوزجانی تشبثی بیلن «یولدوز» هفته لیگی اوزبیک و تورکمن تیل لریده، تآسیس ایتیلدی. جریده اساسا تورت بیتده،

 

ضرورت بولگنده آلتی و سککیز بیتده هم چیقه ریلردی و صحیفه لریده خیل مه - خیل ادبی، علمی، اجتماعی و اقتصادی مضمونلر و

 

شعرلرنی اوقیش ممکن ایدی.. بیر آزمدتدن سونگ "یولدوز" هفته لیگی اوزبیک تیلیده و " کورش " هفته لیگی تورکمن تیلیده ایککی مستقل

 

جریده صفتیده ایککی یولدوز کبی مدنیتیمیز آسمانیده نور ساچیب  توردی. "یولدوز" گزیته سی نینگ بیرینچی مسئول مدیری صفتیده کوپ

 

ییللر مطبوعاتده ایشلب کیلگن استعدادلی ژورنالیست، یازوچی و شاعر مرحوم محمد امین اوچقون تعیینلندی.

 

  حرمتلی الحاج محمد کاظم امینی بولوت وبلاگیده نشر بولگن " افغانستانده تورکی مطبوعات نینگ قیسقه چه تاریخی" سرلوحه لی مقاله

 

لریده "میلادی 1977 نچی شمسی هجری 1357 نچی ییلده ثور آیی نینگ حربی کودتاسیدن کیین، رسمی صورتده اولکه نینگ آنه یاسا

 

(اساسی قانونیده، محکوم ملیتلر قطاریده، تورک- اوزبیک تیل و ادبیاتی اوچون هم معلوم درجه ده، مثبت ادیملر کوتاریلیب و بعضی بیر

 

فرهنگی یوتوقلر قولگه کیله باشله دی. شو وقتلرده اوزبیک تیلیده «یولدوز» جریده سی مطبوعاتی فعالیتگه باشلب، کیین تورکمن تیلیده

 

«گوراش»  ناملی جریده هم چاپ زمینه سینی تاپدی) دیب یازگنلر.

 

   لیکن حقیقت شوندن عبارت که اوشه دورده گی داودخان تامانیدن قبول قیلینگن افغانستان اساسی قانونیده، محکوم ملیتلر گه هیچ قنداق

 

مدنی حقوق بیریلمگن و باشقه مظلوم ملیتلر قطاریده – تورک اوزبیک تیل و ادبیاتی اوچون حتی بیر اشاره هم موجود ایمس ایدی. بلکه

 

یازگنیمیزدیک "یولدوز" و "کورش" جریده لری 1978 ییل اعلان قیلینگن وزیرلر شوراسی نینگ تورتینچی رقملی فرمانی اساسیده تاسیس

 

ایتیلدی. شونینگدیک "یولدوز"جریده سی، اقوام و قبائل وزیر لیگیده ایمس، بلکه اطلاعات وکلتور وزیرلیگی دایره سیده تاسیس ایتیلگن ایدی

 

و آخر گه چه شو وزارت گه تیگشلی ایدی.

 

  اوزبیکلر و تورکمنلر اوز اخبارلرینی نهایت قیزیقیش بیلن کوتیب آلیب، هم مادی و هم معنوی جهتدن حمایه قیلدیلر. مثال صورتده " کتان

 

گرگ نشان " فابریکه سی نینگ رئیسی رحمتلی شهاب الدین یسوی بیر عراده "فولکس واگن" اتوموبیلی نی یولدوزمسئول مدیری و اداره

 

سی گه هدیه قیلدی و ایریم وطنداشلر جریده نی ترقتیش و اونگه مشترک تاپیش ایشلریگه یاردم بیره باشله دیلر.

 

  کینگ قطع ده نشردن چیقه دیگن گزیته نی تولدیریش و مضمونلرنینگ صفتینی آشیریش آسان کیچمدی. چونکه اوشنده بیزلرده

 

یازوچیلرنینگ سانی برماق بیلن سنه له دیگن ایدی. محترم اوچقون کیچه کوندوز دیمی همکار- شاعر و یازوچی قیدیردی. بیرینچی و

 

ایکینچی بِیتلرگه توشه دیگن خبرلر، تبصره لر و رسمی بیانیه لرنی ترجمه قیلیب نشرگه تییارلش، کیلیب توشه دیگن شعر و مقاله لرنی

 

تحریردن اوتکزمسدن نشر قیلیش ممکن ایمس ایدی. هر حالده یولدوزنشراتی اوچون بیر ستندرد یره تیش کیرک ایدی. بو ایشلرنینگ همه

 

سی اوچقون صاحب نینگ ذمه سیگه یوکلنگن ایدی.

 

  مین بیر حقیقت نی ایتمسدن اوتالمی من و او شوندن عبارت که حرمتلی استاد جوزجانی هر پنجشنبه کونی پیشین دن کیین اوچقون بیلن

 

گزیته نینگ میکپی، هیچ بولمگنده مقاله لر عنوانلری و عکسلر تگیده گی عباره لر و سیاسی مضمونلرنی کوزدن اوتکزردی. مین کوپ

 

مرتبه اوچقون صاحب نی، استاد نینگ دفتریده کوتیب اولتیرگنی نینگ گواهی بولگنمن.

 

شونینگدیک استاد جوزجانی تشبثی بیلن افغانستان رادیو- تلویزیونی قاشیده "ظفر هنری گروهی"   اوزبیک ملی موزیکه سی نینگ بیر

 

انسامبلی صفتیده تاسیس ایتیلدی و شورویلر قشونی باستیریب کیریب، دولتنی المشتیرگندن کیین، استادنی حبس گه آلیشی گه قدر، اونینگ

 

مستقیم حمایه سی آستیده ایدی. حرمتلی استاد محمد کاظم امینی "ظفر هنری گروهی" عنوانلی مقاله لریده (بولوت ویبلاگی) یازگنلریدیک «

 

شو کیشی نینگ قماققه تشله‌نیب وزارت لوازمیدن چیتلنتیریلیشی بیلن «ظفر» انسامبلی حقیقتاً هم کتته حمایت چیسینی قولدن بیریب، اوشبو

 

گروه اعضاسی اوزی نینگ بویوک حامی سیدن ایریلدی».

 

 هر حال ده اوچقون ایککی ییلدن کوپراق حیاتینی "یولدوز" گه بغیشلب، اونی دولت مطبعه سی لینوتایپ بولیمیده نشر قیلیشگه موفق بولدی.

 

او، شورویلر قشونی هجومیدن کیین "پلنگینه خوها"عنوانلی قتتیق بیر اعتراضیه شعرینی نشر قیلیب، مدیر لیک وظیفه سیدن بوشب تورکیه

 

تامان یول آلدی.

 

alt

 

حرمتلی آیخان بیانی"یولدوز"نینگ

ایککنچی مسئول مدیری

 

   اوندن کییین "یولدوز" مسئول مدیرلیگی لوازمی، یاش ژورنالیست آیخان بیانی گه تاپشیریلدی. او آغیر شرایطده بو وظیفه نی ذمه سیگه

 

آلدی. دولت ارگانلریده هیچ بیر یاردم بیره دیگن صلاحیتلی کیشی یوق ایدی. بارلری هم انتر نیشنلیستیک غایه لرگه بیریلیب، صنفی کورش

 

اساسیده آنه تیلی و ملی کلتورنی فرعی مسئله حسابلب، ایککینچی اورینده قویه ردی.

 

 مطبعه ده تعصب یوزه سیدن سبوتاژ قیلوچیلر کوپ بولگنی سببلی یولدوز و کورش حامی سیز قالیب، هر دایم هم اوز وقتیده نشردن چیقه

 

آلمسدی. مسئول مدیر و یاردمچیلری کیچه لری نوبتده ماشین آلیب، یریم کیچه گه چه ایشلردی و بعضا ایککی سان نی بیر قیلیب باسمه دن

 

چیقرردیلر. البته یولدوزنی یورگیزیش ایشلری بوییچه رحمتلی عبدالغفار بیانی نینگ فداکارانه همکارلیگی و کاندید اکادمیسین دوکتور

 

یعقوب واحدی نینگ یاردمی بو ساحه ده مؤثر ایدی.

 

   همکارلیک بولمگنی اوچون جریده نی توزیع قیلیش و مشتریلرگه ییتکزیش آغیرلشگن ایدی. اداره، اطلاعات و کلتور وزیرلیگیدن

 

یوزساننی تیکین گه توزیع قیلیش امرینی آلیشگه موفق بولگن ایدی. حرمتلی محمد الیم بیات ترجمان و مشاور صفتیده جریده اوچون

 

تحسینگه سزاوار خدمتلر قیلگن.

 

   اساسا افغانستان ده تورکی تیللرده نشریه چیقیریش سویت مصلحتچی لریگه اینیقسه تاجکستانلیک مشاورلرگه یاقمسدی. شونینگ اوچون

 

حاکم حزب نینگ مرکزی کمیته سی قراریگه کوره 1984 ییل "کورش" شبرغان گه و "یولدوز" مزار شریف گه سورگون (تبعید) قیلیندی.

 

   البتته یولدوزنی زمانوی لینوتایپ سیستیمه سیدن چیقریب، سربی حروف قالاق سیستیمی گه اوتکزیش قتتیق بیر ضربه ایدی. بو سیستم ده

 

کلمه لر قوغاشیمدن یسلگن اَیری - اَیری حرفلربیلن بیرته- بیرته تیریلیب جمله لر باغلنه دی و شو اسلوبده تیریلگن صحیفه ماشینگه بیریلیب

 

باسمه دن چقریله دی. کوپینچه حرفلر اوچگن و سطرلر خیره بولیب چیقه دی.

 

   شونداق شرایطده "یولدوز"نینگ مسئول مدیرلیگی وظیفه سی  1984 ییلی استعدادلی یازوچی و ژورنالیست عبدالله روئین گه یوکله تیلدی.

alt

 

حرمتلی عبدالله روئین "یولدوز"نینگ

اوچینچی مسئول مدیری

 

  عبدالله روئین، صنعی روشده یوزه گه کیلتیریلن چیکلنیش لرگه اعتبار بیرمسدن، اوزبیک ضیالیلری و یازوچیلری بیلن تیل تاپیشدی  و

 

اولرنینگ یاردمی بیلن توسیقلرنی اره دن کوتریب، باسمه خانه کمچیلیک لریگه قره مسدن ایزچیل محنت بیلن، گزیته نی یورغیزیشگه

 

موفق بولدی و تیراجینی یوقاریگه کوتریب، اوقوچیلرگه ییتکزیش مشکلینی حل قیلدی. اونینگ ابتکاری بیلن علیشیر نوایی نینگ بیر قطار

 

اثرلری جمله دن مجالس النفایس، لسان الطیر، نظم الجواهر، مشرب دیوانی یولدوزده چاپ ایتیلدی. او علیشیر نوایی اثرلریدن 16 ته سینی

 

بیر مجلد ده نشر قیلیش گه موفق بولگن. اوندن کیین یولدوزنینگ مسئولیتی استاد نورالله آلتای ذمه سیگه قوییلدی.  

 

alt

 

حرمتلی استاد نورالله آلتای "یولدوز"نینگ

سونگگی مسئول مدیری

 

   استاد نورالله آلتای نهایت آغیر شرایطده ملی مطبوعاتیمیز آسمانیده بیرینچی بولیب پارله گن و نیچه ییل دوامیده اوز نورینی ساچیب

 

تورگن "یولدوز" جریده سینی نشردن چیقریب، اونینگ حیاتینی سقلب قالیشی کیرک ایدی. نیگه که اجتماعی و سیاسی شرایط اوزگریب،

 

علم و مدنیت گه قیزیقیش روحیه سی پسه یماقده ایدی. جهادی کوچلر توقنه شووی نتیجه سیده باسمه خانه لر کوییب کول بولیب، اولرنینگ

 

ایشچیلری هر تانگه ترقلگن ایدی.

 

 استاد گه عالی همت و کوچلی اراده نی قولدن بیرمسلیک اوچون خلق و وطن نی سیویش و اوز ملتی آلدیده مسئولیت سیزیش روحیه سی

 

تورتکی بیردی. او گزیته نی قول  بیلن ایشله تیله دیگن گستدنرماشینی آرقه لی نشر ایتیش گه دوام بیردی. جریده 30 - 36 بیتلیک کتابچه

 

شکلیده نشردن چیقه باشله دی و استاد نورالله آلتای نینگ آغیر محنتی بیلن "یولدوز" ینه بیش ییل گه چه نور ساچیب توردی.

 

 خلاصه قیلیب ایتیش ممکن که "یولدوز" نشریه سی جبری شرایط نتیجه سیده اوزی نینگ کوتیلگن شکل و مضمونی گه ایگه بولالمگن

 

بولسه هم، مضمون یوزه سیدن افغانستان اوزبیک مطبوعاتیده کیله جک اولادلر اوچون اورنک بوله دیگن بیر دورنینگ باشله نیشی بولدی

 

و برچه ضیالیلرنی- یاشلردن تارتیب قریلرگه، چه شعر یازیش و مقاله بیتیش گه تشویق قیلدی و خلقیمیز اوچون بیرعلم و ادب مکتبیگه ایلندی.

 

لیکن افسوس که 1995 ییلدن باشلب،  طالبان نینگ یاووز کوچلری، بوتون مملکت نی هلاکت باتقاغی گه آلیب باریشی بیلن، بوتونلی علم و

 

مدنیت ایشیکلری یاپیلدی. نتیجه ده بیزنینگ  پارلاق یولدوزیمیزهم ظلمات قعریگه باتیب نور ساچمی قالدی.

 

 استاد نورالله آلتای 1373 ییل یولدوز گزیته سینی رواجلنتیریش اوچون نیمه لر قیلیش کیرکلیگی حقیده "بو ملت نینگ ایگه سی بارمی؟"

 

دیگن عنوانلی مقاله یازیب نشر قیلگن ایدی. مقاله واقعلیک اساسیده کویینیب یازیلگن و کتته اهمیت گه ایگه بولگنی اوچون بیز اونی بابر

 

 

سایتیدن آلیب بو ییرده نشر قیله میز.

 

 

بو ملت‌نینگ اېگه‌سی بارمی؟

 

( موندن کوپ ییللرایلگری یازیلگن قوییده گی قیسقه، اما سیر مضمون مقاله

دقتیمیزنی اوزیگه تارتدی. مقاله یازوچیسی "یولدوز" جریده سی نینگ مسئول

مدیری تنیقلی یازوچی عالم استاد نورالله آلتای، چین کونگلدن اوزبیک خلقی نینگ

تقدیری و تیلی اوچون قیغوریب، اوزی نینگ النگه لی حس و تویغولرینی اظهار

ایته دی. اونی "بولوت" دن اقتباس قیلیب نشر قیلدیک).


«یولدوز» جریده‌سی‌نینگ نشر اېتیلیشی جنوبي تورکستانده اۉزبېک تیلینی ادبي

تیل درجه‌سیگه کۉتریش، بو تیلگه نسبتاً ایشله‌تیله‌دیگن «محلي» و «نا

رسمي»کبی ساخته القابلرنی آلیب تشلش یۉلیده قۉییلگن ایلک قدم بۉلدی.


در حقیقت، بیزنینگ اۉلکه‌میزده «یولدوز» جریده‌سی‌نینگ توغیلیشی اېنگ مهم و

فوق‌العاده حادثه بۉلدی. لېکن بو توغیلیش کوتیلمه‌گن حادثه بۉلگنی اوچون هم

اۉسمه‌دی، وایه‌گه یېتمه‌دی. تورکي خلقلر اۉزی‌نینگ بای ادبي میراثی و یوکسک

مدنیتی بیلن دنیا ادبیاتی و مدنیتی تاریخیگه مثلسیز دردانه‌لر تقدیم اېتیب کېلگن.

بیراق اوزاق مدت دوام اېتیب، بیر یاقلمه منفعت اوچون خدمت قیلیب کېلگن

شوونیزم بو بی بها خزینه‌لرنی تاریخ مییه‌سیدن سوپوریب تشلش یۉلیده هیچ بیر

جفانی ایه‌مه‌دی. بختگه قرشی شوونیزم قیلگن حرکتلر بېکار کېتمه‌دی. اۉزبېک

روشنفکرلری وجودیده تورکانه تویغولرنی اۉلدیریب، «بویوک آریانا» تویغوسینی

اۉیغاتیشگه موفق بۉلدی. بیراق انسان تقدیریده هیچ بیر حادثه ابدي یشی آلمیدی.

شو اجتماعي قانونیت اساسیده شوونیستیک منفعتنی رد اېتیب، افغانستان ملي-

اسلامي جنبشی اۉز غلبه‌سی بیلن برچه ملیتلرنینگ تېنگ اۉسشیگه یۉل آچیب

بېردی.


بو، ییللر آرزیقیب کوتیب کېلگن آرزولرگه اېریشدیک دېگن گپ اېمس، بلکه

آرزولر سری قۉییلگن ایلک قدمدیر. مادام که، خلقیمیزنینگ معنویتینی تیکلش

اوچون برچه امکانیتلر قۉلیمیزده اېکن، ایشنی نیمه‌دن باشله‌شیمیز کېره‌ک؟ ینه

اۉزیدن بېگانه‌لیک صحراسیده ییرتیقیچ بۉریلرگه یېم بۉلیب کېتیش می؟


یۉق البته، بیزنینگ اېنگ اساسي ایشیمیز معنویتیمیزنی تیکلشده یگانه منبع بۉلگن

«یولدوز» جریده‌سینی حاضرگی ایَنچلی احوالدن چیقریش دیر. بو اېسه، کۉز

قراچیغیمیز- یولدوز جریده‌سی‌نینگ تیلینی، املا و انشاسینی، فکري مسأله‌لرینی

زمان و خلقیمیز دردی بیلن همنوا اېتیب، توپراق آستیده یاتگن استعدادلرنی یوزه‌گه

چیقریش؛ اېنگ مهمی آنه تیل و ادبیاتیمیزنی خلققه یېتکزیشده دېب انگلشنی طلب

قیله‌دی.


«یولدوز» جریده‌سینی ینگی پلّه‌گه کۉتریش کېره‌ک. اوشبو جریده بوتون اۉزبېک

خلقی‌نینگ افتخاراتی، تیلی و دردی بۉلیشینی نظرده توتر اېکنمیز، اېنگ اولی

اۉزبېک خلقی‌نینگ مادي و معنوي یاردمی، اۉزبېک روشنفکرلری‌نینگ صمیمانه

همکارلیکلری، فکري محصولاتی و ایجادی منه شونده‌ی نیتلرگه اساس بۉله‌دی

دېگن امیدده‌میز. شونینگدېک، سیز عزیز یولدوزخوانلرنینگ فکر-

ملاحظه‌لرینگیزنی صمیمانه قبول قیله‌میز. «یولدوز» سیزنینگ مهر و الطافینگیز

  بیلن ینه‌- ده چقنه‌یدی.


یازووچی: استاد نورالله آلتای، ثور، ١٣٧٣ ییل

 

"بابر کلتوری انجمنی"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         اوشبو موضوع گه تیگیشلی بشقه مطلب لر:

ü      حرمتلی پروفیسور شرعی جوزجانی قلمی بیلن، «شاعر و ژورنالیست رحمتلی محمد امین اوچقون نینگ پارلاق سیماسی» دیگن مقاله‌لری.

ü      حرمتلی الحاج محمد کاظم امینی قلمی بیلن «افغانستانده تورکی مطبوعات نینگ قیسقه‌چه تاریخی» دیگن مقاله‌لری.

ü      حرمتلی استاد محمد کاظم امینی نینگ، «ظفر هنری گروهی» عنوانلی مقاله‌لری.

ü      بولوت وبلاگی آرقه‌لی نشر بولگن، «آیخان بیانی نینگ حقیده بیر قیسقه سوز».

ü      دکتور واحدی جوزجانی قلمی بیلن، «رحمتلی عبدالغفار بیانی نینگ زندگینامه‌سی».

ü      حرمتلی محمدالله وطندوست قلمی بیلن، «سخنی در مورد کتاب شبرغان در صد سال اخیر و استاد محمد عمر الیم بیات» عنوانلی مقاله‌لری.

        منبع: بولوت وبلاگی

 

 

 

 


شو موضوعده۱۳۹۱
دلو
۰۴


ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com