صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

پیام تسلیت و همدردی

|
|
۱۳
سنبله
۱۳۹۲

 

پیام تسلیت و همدردی

 

اعلان پیام نا باورانه خاموشی شمع زندگی یکی از تاجران ملی و فرهیخته فاریاب  محترم حاجی همایون فرزند برومند شاد روان حاجی قمبر بای میمنگی در شهر کابل همه دوستان و

علاقمندان را چه در داخل و چه در خارج کشور سخت شوکی و حیرت زده ساخت . انالله و انا الیه راجعون .                                                   

گرچه مرگ یک امر طبیعی و حتمی است و هر انسان میمیرد، ولی مرگ زود رس و نابهنگام این جوان ناکام نه تنها برای اعضای خانواده، بل برای همه دوستان، علاقمندان مرحوم

سخت درد آور و حزن انگیز است .                                       

هیولای مرگ فرصت خدمت گزاری از این جوان ناکام را ربود و نگذاشت که به تعهدات سترگ و آرزو های دیر پایش فائق آید .                                               

مرحوم حاجی همایون از کودکی الی جوانی جز فراگیری علم، پیشرفت و ترقی کشور و انجام خدمات صادقانه به مستضعفان میهن آرزو و آرمانی در دل نداشت .   

ما نبود این شخصیت والا مقام و تاجر نیک نام ملی را  یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر دانسته و به روان پاک این جوان عقل و خرد درود و دعای خیر و برای همه اعضای

خانواده، دوستان و باز مانده گان مرحوم از بارگاه رب العزت صبر جمیل استدعا می نماییم .                                                                                   

از طرف  :                                                                                             

دیپلوم انجنیر تیمور شاه سرخابی از آمریکا                                                     

سیداکرام پیگیر از لندن                                                                              

دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی از آلمان                                                        

محمد همایون سرخابی از لندن                                                                    

محمد خالد سرخابی از آلمان                                                                        

عبدالله سرخابی از لندن                                                                             

داکتر غلام سرور سخا از لندن                                                                    

دگروال حاجی عبدالغنی از لندن                                                                   

حاجی مولاداد از لندن                                                                               

قاری محمد اشرف امینی از لندن                                                                  

عبدالقیوم صمیمی از لندن                                                                          

رئیس حکیم میمنگی از لندن                                                                      

محمد جان فاریابی از لندن                                                                          

جمیل برنا آصفی از لندن                                                                           

داکتر حیدر اولسی از لندن                                                                         

 


شو موضوعده
۱۳۹۴
سرطان
۱۷

۱۳۹۱
جدی
۲۵
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com