صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

بانکنوتهای زمان شاه امان الله

|
|
۰۷
اسد
۱۳۹۲

 

بانكنوت هاي زمان شاه امان الله خان

 

با به سلطنت رسيدن امان الله خان و حصول استقلال سياسي از دولت استعمار

انگليس، شاه مذكور با انديشه هاي نوگرايانه و ترقيخواهانه اش اقدامات

گسترده يي را در زمينه عصري سازي گستره هاي مختلف زنده گي اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي جامعه افغانستان روي دست گرفت.

يكي از موارد مربوط به گستره اقتصاد و تجارت، چاپ و پخش بانكنوت ها و

گسترش چلند و استعمال آن در سراسر كشور از سوي دولت و مردم بود. در زمان

شاه امان الله واحد پول كشور ما "روپيه" بوده است. بعداً اين واحد را به

"افغاني" بدل ساختند. ولي امروز تا جايي كه ديده مي شود، عموم مردم (اعم

از عوام و خواص) هنوز هم در هنگام داد و ستد در بازارها و مكالمات خود


همان واحد پول اوليه "روپيه" را به كار مي برند.


به هر صورت، در زمان شاه امان الله خان بانكنوت هايي به ارزش (1) روپيه،


(5) روپيه، (50) روپيه و (100) روپيه چاپ و در معرض استفاده قرار داده


شده بود. ارزش اين پول ها در اوايل تنها به زبان دري نوشته بوده است.

بعداً ارزش آنها به سه زبان دري، پشتو و فرانسوي نشانه داده شده است. با


گذشت زمان، در بانكنوت هاي چاپ شده بعدي ارزش برخي از آنها به زبان هاي


توركي (اوزبيكي) و اردو نيز نشان داده شده است. در جمع بانكنوت هاي آن

 

زمان به استثناي بانكنوت (1) روپيه گي، در ديگر بانكنوت ها ارزش آنها به


توركي نيز نشان داده شده است. (لطفاً به تصويرهاي مربوط ببينيد)

نوشته شدن ارزش پول به زبان توركي (اوزبيكي) در بانكنوت ها نشان دهنده آن


است كه زبان اوزبيكي (توركي) از زمان شاه الله و حتي پيش از آن مورد توجه


دولت بوده و اين زبان دوشادوش زبان هاي رسمي دولتي پشتو و دري مورد استفاده و


كاربرد قرار داشته است. گفتني است، اين زبان نه تنها در دايره هاي رسمي مانند بانكنوت ها،

دانش نظامي و درجات و اصطلاحات نظامي مورد استفاده بوده، بل در گستره معارف

هم به عنوان يك مضمون درسي تدريس و آموخته ميشده است.


اينك همراه با اين نوشته مختصر، تصوير بانكنوت هاي (1) روپيه، (5) روپيه،

(50) روپيه و (100) روپيه زمان شاه امان الله خان را در اين سايت غرض


آگاهي و استفاده خواننده گان و علاقه مندان گرامي به نشر مي رسانيم.


گفتني است، تصوير اين بانكنوت ها را محترم داكتر محمد سعيد عظيمي (جلاير)


در اختيار من گذاشته اند و برخود لازم مي دانم تا از لطف و همكاري هاي


هميشگي شان اظهار امتنان و تشكر كنم.
..


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com