صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

کشف دو کتیبه ترکی باستانی

|
|
۰۶
اسد
۱۳۹۲

alt

کتیه ها

 

کشف دو کتیبۀ ترکی باستانی در کوه های مغولستان با

                                                                               

2832 حرف، 646 کلمه، 20 سطر و 30 نشانه 

 

گوناز تی وی: دو کتیبه ترکی باستانی در کوه های شمال شرق

 

مغولستان کشف شد

 

به گزارش گوناز تی وی، محققان انستیتو باستانشناسی دانشگاه علوم باکو این کتیبه ها را 30 خرداد ماه سال جاری در کوه های “دلگرخان” در منطقه تووشینشیری کشف کرده

اند. در جریان این اکتشاف و عملیات خوانش پس از آن، پروفسور تاکاشی اوساوا از دانشگاه اوساکای ژاپن نیز شرکت داشته است. در مجموع بر روی این دو

کتیبه،2832حرف، 646 کلمه، 20 سطر و 30 نشانه نگاشته شده است.

محققان این دانشگاه معتقدند کوه های “دلگرخان” رازهای سربه مهر فراوانی درباره اقوام ترکی شرقی به ویژه تاتارها را در سینه خود نهفته است که باید با تلاش فراوان آن ها

را گشود.

زبان ترکی از قدیمی ترین زبان های زنده جهان می باشد که از شرق تا غرب آسیا  ونیز قسمت هایی از شرق اروپا) را در حیطه جغرافیایی خود قرار می دهد.

-  گوناز تی وی

 - ففتا

 

 


شو موضوعده

۱۳۹۱
جوزا
۲۴
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com