صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

۱۳۹۵ هجری ییل نوروزی نشانلنه دی

|
|
۱۳
حوت
۱۳۹۴

1395ییل نوروزی نشانلنه دی

نوروز کیچه سی استاکهولم شهری نینگ «شیستا» منطقه سیده بابر کلتوری انجمنی تمانیدن اوتکزیله دی. اوشبو کیچه ده «ییگیتلر موزیک» گروهی نینگ خوش آواز قوشیقچیلری سید یونس، سهراب حلیم، قوچقارچه و رباب چلیش استاسی شفیع عظیمی کنسرت اجرا قیله دیلر. کیجه ده سوملک تارتیلیب، شعرخوانلیک و باشقه اویینلرهم بولیب اوته دی.

آدرسیمیز: شیستا، «مایکروسپیس» رستورانی.

 رستوران سیزلرنی تورلی اوقاتلر، چای  و قهوه بیلن کوتیب آله دی. 

ایسله تیشلر:

ــــ 10 یاش گه چه بولگن باله لرکیریشی تیکین. 10دن 15 یاشگه چه 80 کرون و یاشی 15 دن یوقاریلر 160 کرون. 

ــــ تکتلرنی آلدیندن آلیشنگیز شرط. تکتلر نی مسؤول بولگن کیشی دن قولگه کیریتیشنگیز ممکن. او، سیز بیلن تماس توته دی. تکت نی آلدیندن آلمگنلر، رستورانگه کیریش اوچون 210 کرون تولشلری لازم بوله دی. 

کیچه، 19 مارچ کونی، 2016 ییل، ساعت 16:00 ده باشلنه دی. 

 

آدرس: 

Restaurang Mircospice

Finlandsgatan 28 Kista 

Stockholm Sweden

 

 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com