صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

رمضان هییتی مبارک یولسین

|
|
۱۶
اسد
۱۳۹۲

alt

 

 

رمضان هییتی مبارک بولسین!

 

 

  عزیز و حرمتلی وطنداشلر!

  قوت و برکه منبعی بولمیش مقدس صیام آیی بیلن خیرلشیب، رمضان ههـیتی نی کوتیب آلماقده میز.

 دینیمیزده هـییت کونلری، ایزگو ایشلر، دوستلیک، مهر و محبت، خیر و احسان و غمخورلیک قیلیش ایامی بولیشی توصیه ایتیلگن.

  رمضان بیرمی، بیر آیلیک صبر و چیدم، نفس گه قرشی کورش و مجادله گه یکون یسیدی.

 "بابر کلتوری انجمنی" اوشبو مبارک ایام مناسبتی بیلن برچه وطنداشلریمیزنی تبریکلب، بو قوتلوغ ایام همه میز اوچون ایزگولیکلر، خیر و برکه و بخت و سعادت طلیعه سی بولسین

دیب ایستک بیلدیره دی.

 انجمن رئیسی

 شرعی جوزجانی


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com