صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

نقطه لر بیلن چیزیلکن بیر پورتریت قصه سی.

|
|
۱۶
حوت
۱۳۹۴

 

1978 ییل اورته لری ایدی. بیرکونی اینگ یقین دوستلریمدن بیری رحمتلی عبدالغفار بیانی بیلن دم آلگنی پغـمانگه بارگن ایدیک. پیشین اوقاتی اوچون بیر مقدار سمسه و بیر کتته ترموز کوک چاییمیز بار ایدی.

حضرت سلطان دره سی و دریا بویلب انچه یورگندن کیین، دم آلیش اوچون پیر بلند تیپه لیگیگه چیقدیک. بو بلندلیک مین یاقتیره دیگن جایلردن بیری ایدی. محصل لیک دوریده دوستلر بیلن بو ییرگه کیلیب، پغمان نینگ چیرایلی دره سی و اونینگ اورته سیدن کتته آق ایلاندیک تولغه نیب آقه دیگن پغمان دریاسینی تماشا قیلردیک. سمندرغوریانی فلسفه دن سوزلردی، محمود فارانی شعر اوقیب، سنگچارکلیک سارنوال محمد عارف عارف اوز مطایبه و طنزلری بیلن بیزلرنی کولدیرردی.    

                                                                                                                                         زیارت یانیده بیر ایکی کمپل توشب دم آلدیک و اوقاتلندیک. بیانی صحبت چاغیده مینگه قره ته:

- بو دولت ایشلری نینگ اداغی یوق، قچانگه چه اونگه بیریلیب، اوزینگیزنی اونوته سیز؟ - دیدی. مین اونگه جواب بیریب دیدیم:

- اخیر بیزلر خلق و وطن خدمتیگه اوزیمیزنی وقف قیلیشگه سوز بیرگن کیشیلرمیز، بیز آلدینگی دولت اربابلریگه اوخشه میدیگن متعهد انسانلرمیز کو!

مین دولت ایشیدن اوزیم اوچون هیچ قنداق شخصی منفعتنی کوزله مگن من و هیچ قچان کوزله شیم ممکن هم ایمس.

بیانی کولیمسیرب سوزیگه دوام بیردی:

- مین مسئله نینگ مادی تمانینی ایمس، بلکه معنوی تمانینی نظرده توتگن ایدیم. معنوی جهتدن هیچ کیم اوز حقینگیزده اویلب، ایش آلیب باریشینگیزنی

چیگره لب قویگنی یوق کو؟

مین اوندن خی نیمه قیلیشیم کیرک دیب سوره دیم. بیانی هیجانلشیب دیدی:

- سیز ظاهرشاه و داوودخان دوریده ممنوع القلم ایدینگیز و کوپینچه اثرلر و حتی ترجمه لرینگیزنی مستعار آتلر( ایلدرم، اونگوت، شبتاب، معصوم زاده،

ع. ح  وباشقه تخلصلر) بیلن نشر قیلردینگیز. اوشنداق بولسه هم سیز دری تیلیگه اوگیرگن «نوایی» نینگ بویوک رمانی ترجمه سی نشری «ژوندون»

مجله سیده داوودنینگ توغریدن توغری بویروغی بیلن توخته تیلدی. شونینگدیک اطلاعات و کلتور وزیرلیگی جایزه کمیسیونی گه تاپشیریلگن ابوریحان

بیرونی حقیده یازگن کتابینگیز، ژوری هیئتی تمانیدن تصدیقلنگن بولسه هم، یوقاری مقاملر قراریگه کوره، سیزگه مکافاتنی بیرمدیلر. حتی کتاب نینگ

متنینی قیتریب بیریشگه هم حاضر ایمس ایدیر. ایندی فرهنگی ایشلر اوچون قولی شرایط تاپیلگنده قچانگه چه کوتیب توره سیز - دیب جدی لشیب کیتدی.

مرحوم بیانی حقلی ایدی. او همیشه مین بیلن آچیق آیدین سوزلشیب، اورنی کیلگنده انتقادی فکرلرینی هم ایتردی. مین اونی شو صراحت لهجه سی

اوچون هم یخشی کورردیم. بیر آز صحبت و تارتیشوودن کیین ایکی اثریم، بیریسی «دانشمند پیشاهنگ ابو ریحان بیرونی» کتابی، ایککنچیسی بیر

کیچیک شعرلریم توپلمینی نشرایتیشگه قرار قیلدیک. توپلم سککیز پرچه کتته - کیچیک اوزبیکچه شعرلرنی اونینگ دری ترجمه سی بیلن اوز ایچیگه

آلردی. شعرلر کوپراق سیاسی و انقلابی مضمونگه ایگه بولگنی اوچون اونی«یشه سین پرتیه!»دیب اته دیک.

مرحوم بیانی مجموعه نی نشرگه تییارلش برچه ایشلرینی اوز ذمه سیگه آلیب شعرلرنی اوزی نینگ بیر دوستی کریم حلیمی آرقه لی نسخ یازوویگه

کوچیرتیردی. دینگیزده سوزه یاتگن کتته کیمه دن عبارت مقوا نینگ رنگلی رسمینی استاد یوسف کهزاد چیزیب بیردی. 22، 32 و 46 بیتلر رسملرینی

سید جلال تارتتی و قالگن 5 تابلونی مینینگ حرمتلی و اولوغوار دوستیم عالم و اقتدارلی رسام پروفیسور دوکتورعنایة الله شهرانی ایشلب بیردی. اوندن

تشقری استاد شهرانی کمینه نینگ بیر پورتریتینی نقطه لر بیلن ایشلش صنعتی آرقه لی چیزیب، کوتیلمگن بیر تحفه صفتیده مینگه ساوغه قیلدی. کمال

مهارت بیلن چیزیلگن بو پورتریت، توپلم نینگ بیرینچی بیتیدن اورین آلگن و استاد شهرانی نینگ بدیعی صنعت اثری صفتیده هیچ قچان اونوت بولمیدی.

«یشه سین پرتیه!» توپلمی مصور شکلده – هربیر شعر اوچون اونینگ مضمونیگه موافق بیر رسم لوحه سی بیلن، رحمتلی دوستیم غفار بیانی ابتکاری

و اهتمامی طفیلی آق نفیس قاغازده، چیرایلی و نفیس مقوا و رنگلی پوشی بیلن، افغانستان تاریخیده اوزبیک تیلی نینگ بیرینچی شعری توپلمی صفتیده

کتته تیراژده نشردن چیقدی. لیکن افغانستانگه شوروی قشونلری هجوم قیلگندن کیین، بیزلر روس افسرلری تماندن پل چرخی قماقخانه سیگه آلیب

باریلگندن سونگ، مین و باشقه دوستلریمگه تیگیشلی بولگن کتابلر نینگ همه سی دولت مطبعه سیدن چیقریلیب نابود قیلینگن ایکن.

عنوانده اوشه نقطه لر بیلن چیزیلگن پورتریت قوییلگن. مجموعه گه تیگیشلی بولگن بیر قتار رسملر بیلن، بیر کتته شعرنینگ قیسقرتمه سی و

بیرکیچیک شعرنینگ دری ترجمه لری بیلن اعتبارینگیزگه حواله قیله میز.

 

 

 

 

نجات کیمه سی

 

حیات نینگ اوقیانوسیده چابقونلر                                                                                                                                     هورا تارتیب چاپیشه دی هرتمان                                                                                                                     خطر تولقینلری تاغلر یورگندیک                                                                                                                    توقنه شیب بیر بیریگه تینمی بیر زمان                                                                                                             حادثه لر یره تور.

باسگن هر تماننی قاره تومنلر                                                                                                                             یاغه دی بولوتدن قاره جاله لر                                                                                                                      پارلب تورگن قوتلوغ قویاش یاروغی                                                                                                             آسمانده گی پارلاق یولدوزلر نوری                                                                                                                   ییته آلمس بو ییرگه.

شاول – له گن قتتیق شمال نینگ سیسی                                                                                                          هر زمان توفاندن بیره دی خبر                                                                                                                         اژدهالر کبی قرا تولقینلر                                                                                                                                             یوتماق اوچون امانسیز آغیز آچر                                                                                                              اوشبو دینگیزده کوپ کیمه لر سینگن                                                                                                                     بو تولقینلر کوپ کیشیلرنی یوتگن.

دینگیزنینگ اورته سیده                                                                                                                                     قتتیق پولات کبی، محکم تاغ کبی                                                                                                                 صلابتلی، عظیم بیر آلتین کیمه                                                                                                                    ییرتیب کوکسی بیلن تولقینلر کوکسین                                                                                                            یول آچه دی نجات ساحلی تامان.

کیمه چیلر شهامتلی ییگیتلر                                                                                                                                            الامانلر، قورقووسیز قهرمانلر                                                                                                                             یورکلری تردددن اثرسیز                                                                                                                            ارسلانلر، یولچیلر، پهلوانلر                                                                                                                                                          کوتریلگن کوک ساری                                                                                                                                             نجات قیزیل بیراغی...

 

 

 

 

                                                                          

 

                                

    اونگ تمانده : مرحوم عبدالغفار بیانی. کتاب اونینگ اهتمامی بیلن نشر بولگن. چپ تمانده: مقوا رسمینی چیزکن رسام      

                           استاد یوسف کهزد.                                 

 

 

 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com